Project Alert!

Padagos an pagmonitor ni MAYOR SHARON ROSE GLIPO-ESCOTO san mga ongoing project na pinondohan san 20% Municipal Development Fund for the year 2021.

An Tulay sa Tibo sa Barangay Panganiban naman an kaniya binisita. Ini na rehabilitasyon sin Tulay sa Tibo may pondo na 1M hali sa 20% MDF. Matatandaan ta na sayo ini sa mga naraot san unagi an Bagyong Tisoy sa ato bongto san 2019.

Sa pagbukas ulit sin Tulay na Tibo, dako-dako an magiging epekto sini sa kabuhayan san ato na mga Gubatnon. Sa paagi sin turismo, makadagdag sa kabuhayan san mga tawo.

Si Mayor Sharon, boot an pagmakulog sa kapalibutan lalo na an mga mangrove forest na primera sa kaniya maw-ot na protehiran, dahilan sa ini an natural na istaran san mga mud crab nan bunayan san mga isda. Sa paagi sini na proyekto, kaupod man sini an padagos na pagprotekta san ato Mangrove Forest.

Nagpapasalamat an LGU Gubat sa dako-dako na suporta san barangay council sin Panganiban, lalong lalo na kay Late Hon. Eleonor Ermino, an dating kapitan san pagpursige sini na proyekto. Salamatunon man sa people’s organization sa Panganiban, nan an mga residente sa pag-embrace sini na proyekto para makadanon sa intero.

Bantayan ta man an opisyal na pagbukas sin Tulay sa Tibo!

#SHAREDGovernance

#rehabilitasyonsarekursosnaturales

#SHAREDhanapbuhay

#serbisyongsharon